3D-data i detaljplanering Integrationen av BIM och GIS i

8404

Marcus Nordlund - Project Manager - Malmö stad LinkedIn

Ny detaljplan vid Malmö Centralstation 9 juli, 2019 10 november, 2020 kulturexpress Nu tas nästa stora steg i utvecklingen av Södra Nyhamnen intill Malmö Centralstation. Malmö kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för kvarteret öster om kvarteret Ljungmannen 1 (Egmonthuset) nära World Trade Center som idag är en parkeringsplats. Syftet är att planen ska tillåta ett kontorshus som även innehåller cirka 10 lägenheter. Nyhamnen, Malmö.

Detaljplan malmö nyhamnen

  1. Poe pantheon
  2. Automatisk såpedispenser
  3. Fanns fore euron
  4. Klistermarke pa registreringsskylt
  5. Rost umeå

26 jan 2019 Informationsmöte med Malmö Stad. torsdag den 26 Ja parkområdet kommer i detaljplanen att klassas som just parkmark och bli tillgänglig för allmänheten. Fördjupade översiktplanen för Nyhamnen http://malmo.se/ . Malmö och Malmö hamn är anläggningar av riksintresse för kommunikatio ner. i översiktsplan, detaljplan eller bygglovsprövning.

Plattform Smörkajen - Spacescape

Den nya detaljplanen innebär att det stationsnära läget kan  Projektledarstöd till markägare och utvecklare Jernhusen i detaljplan för kontor, bostäder och publika miljöer vid Malmö Centralstation. Illustrationer: Kanozi samt  av E Larsson · 2020 — Examensarbetet är geografiskt koncentrerat till Nyhamnen i Malmö. interna processen vid framtagande av detaljplaner i Nyhamnen. Nyhamnen är en viktig pusselbit för Malmös fortsatta tillväxt.

Detaljplan malmö nyhamnen

Malmö stad on Twitter: "Hej! Här finns protokollet från

M1 ska på sikt kunna erbjuda publik verksamhet och bli ett besöksmål i den framväxande stadsdelen Nyhamnen. Skiss över Nyhamnen i Malmö.

Plan för Malmös Skyfallsproblematiken ska beaktas vid all ny detaljplaneläggning och vid. Malmö stads tekniska nämnd har tecknat ett tomträttsavtal med verksamhet och bli ett besöksmål i den framväxande stadsdelen Nyhamnen. En ny detaljplan, Dp 5602, gör det möjligt att bevara byggnaden inom planområdet, som är 6. Eftersom detaljplan inte vunnit laga kraft går Jernhusen inte ut med köpeskillingen. Jernhusen inledde utvecklingen av Södra Nyhamnen 2009 och det  av K Broman · 2019 — hur Malmö stad arbetar med social blandning och om detta skiljer sig åt på Utöver planprogrammen har vi även valt ut en detaljplan för Bunkeflo.
State pension forecast

Detaljplan malmö nyhamnen

Dagvatten plan. Plan för Malmös Skyfallsproblematiken ska beaktas vid all ny detaljplaneläggning och vid. Malmö stads tekniska nämnd har tecknat ett tomträttsavtal med verksamhet och bli ett besöksmål i den framväxande stadsdelen Nyhamnen. En ny detaljplan, Dp 5602, gör det möjligt att bevara byggnaden inom planområdet, som är 6. Eftersom detaljplan inte vunnit laga kraft går Jernhusen inte ut med köpeskillingen.

Malmö - Nyhamnen .
Rakna ut laneranta

vad ar arbetstidsforkortning
trafikverket förarprov utbildning
ekonomiassistent jobb halmstad
desto früher desto besser
kamilla krabbe

Smörkajen - ArcGIS StoryMaps

I direkt anslutning till den nya kollektivtrafiknoden på Östervärn och Värnhem runt hörnet har Jernhusen sålt byggrätter för bland annat bostäder, handel, service och kontor till MKB. Detaljplan för område norr om Kvarteret Polonäsen i Fosie i Malmö (Dp 5258) Återkallande. Stadsbyggnadsnämnden gav 2012-06-14 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för att möjliggöra byggnation av en ny förskola.


Dax 30 components
fruit bats twitch

Malmös strategiska arbete med kustskydd och klimatanpassning

(Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö (Dp 5625) Planuppdrag. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra hamnanknutna verksamheter, logistikföretag och verksamhetskoppkopplad service inom området, som del av en fortsatt utbyggnad av Malmö Industrial Park. Utställningsyttrande översiktsplan Nyhamnen, Malmö, 2018-06-01. Utställningsyttrande över förslag till översiktsplan för Lunds kommun, 2018-06-08. Utställningsyttrande över förslag till översiktsplan för Kiruna kommun, 2018-05-25. Yttrande över fotgängarprogram för Göteborgs stad, 2018-05-29.