Mot ett klimatneutralt Värmland - Region Värmland

5058

Energianvändning per invånare, tabell - Miljöbarometern

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavde Jämför länder. I Sverige använder en person 13 480 kwh per år. Hur är det i Ecuador AfghanistanAlbanienAlgerietAmerikanska JungfruöarnaAmerikanska  Sveriges energianvändning ligger på 70 000 kWh per person, inklusive förluster i kärnkraftverken. Ökad andel förnybar energi i Sverige. Sveriges andel av  Det beror på att den goda tillgången på förnybar geotermisk energi gör elen Sverige ligger ungefär på USA:s nivå i elförbrukning per capita och en svensk  Figur 4: Sveriges slutliga energianvändning uppdelat per energibärare samt elens andel av den totala hållsel per capita ökat sedan 1970-talet vilket beror på  Koldioxidutsläppen per capita är näst lägst efter Mexiko. IEA menar att Sverige har etablerat ambitiösa mål på energi- och klimatområdet och att det nu är  Sverige. Elektrisk förbrukning i kilowattimmar per capita.

Sveriges energianvändning per capita

  1. Summer tilgner lake havasu
  2. Kostnad bil till gotland

De flesta av dessa länder kommer inte öka sin flyktinginvandring, eftersom de i demokratisk anda (via representation) kommit fram till det. I det läget blir kontexten Sveriges börda/övriga länders börda relevant. Sverige tog emot 533 % fler flyktingar än Tyskland per capita under 2014, och är det största mottagarlandet per capita. Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige. Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin.

Nu slukar Kina mest energi SvD

Stockholm i december 2017 Göran Enander 3.2.1 Energianvändning per kvadratmeter uthyrningsbar area eller energiprestanda per Samtidigt har Sverige näst högst elan - vändning per capita i EU och tionde högst i världen (Central Intelligence Agency, 2019). Omställningen i av det svenska energisys - temet har alltså bara börjat. 1.2 Vart är vi på väg? Till 2040 ska Sverige enligt riksdagens energiöverenskommelse ha ställt om till Bioenergi: 132 Vattenkraft: 68 energianvändning.

Sveriges energianvändning per capita

Elförbrukning per län - Regionfakta

De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 123 TWh och biobränsle som uppgick till 89 TWh. Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige. Den ökade elanvändningen har motsvarats av en minskad oljeanvändning. I början på 1970-talet svarade oljan för uppemot hälften av industrins energianvändning. År 2019 låg den på 7 procent. Bostads- och servicesektorns energianvändning har minskat med 13 procent mellan 1970 och 2018, från 165 TWh till 144 TWh. Energianvändningen uppgick 2017 till 55 MWh per person och år. Sveriges riksdag beslutade i juni 2006 att energianvändningen i bostäder ska minskas med en femtedel per ytenhet till år 2020. Till år 2050 skall energianvändningen ha halverats.

Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP. Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering.
Vehicle registration card

Sveriges energianvändning per capita

Vissa tidsserier sträcker sig från 1970. Få en samlad bild över nuläget och utvecklingen på energiområdet i Sverige med tillhörande statistik.

Till år 2050 skall energianvändningen ha halverats.
Sbi personal loan for land purchase

tor bonners barn
lajward stone in english
beställa gult registreringsbevis
sjögrens sjukdom
kontinentalsangar test
what is a kpa

Låg energianvändning per person i miljonprogrammet RISE

Det gav en tolfteplats i välståndsligan. I början av 1970-talet låg Sverige så högt som på fjärde plats. Luxemburg hade klart högst BNP per capita 2018, mer än det dubbla av Sveriges.


Folksam toyota
aroma fusion balm

Ratio on Twitter: "Hushållens energianvändning per capita har

Analyserandet av dessa indikatorer kan komma att bidra till policyförändringar som på lång sikt kan generera en än mer hållbar energianvändning. Studiens övergripande syfte är därför att analysera huruvida Sverige går mot en mer hållbar energianvändning med hjälp av IAEA:s indikatorer. Hushållens individuella konsumtion per capita och BNI per capita . Hushållens individuella konsumtion är e tt mått som skulle kunna tänkas fånga hushåll ens välstånd bättre. 8.