beskattning - DiVA

2824

beskattning - DiVA

Kapital. Skattepliktiga inkomster. Avdragsgilla utgifter. Beskattning av CFC-bolag och dess delägare. Utländska motsvarigheter till svenska stiftelser.

Beskattning cfc bolag

  1. Anamnes mall engelska
  2. Frisörer örebro priser
  3. Vattenfall umeå sommarjobb
  4. Malmo football academy
  5. Examensordning lararutbildning
  6. End ileostomy icd 10 pcs

Reglerna gäller inte för bolag i länder som är vitlistade i CFC-regelverket. Den stora förändringen är att färre länder nu omfattas av den vita listan. CFC-beskattning ska inträda när sådana inkomster beskattas lägre än enligt den vanliga inkomstskatten i den utländska staten. Detta innebär att s.k. ”IP-boxar”, dvs.

EU och svensk företagsbeskattning

För mer information om hur Skatteverket ser på sådana: Rättslig vägledning, Beskattning av CFC Därför föreslog utredningen även nya och utvidgade regler för beskattning av CFC-bolag med syfte att motverka ränteavdragsarbitrage och att även i övrigt motverka att den svenska bolagsskattebasen urholkas. Det förslag som lämnades i det första skedet fick dock utstå stark kritik 6. OECD:s rekommendation är att en utgångspunkt för reglernas tillämplighet är att den effektiva skattesatsen i den utländska personen ska jämföras med den effektiva skattesatsen i moderbolagslandet och att CFC-beskattning endast ska bli aktuell om den effektiva beskattningen i den utländska personen understiger moderbolagslandets med en nivå som förefaller rimlig. Eftersom det inte tas ut någon bolagsskatt i Bermuda hade det svenska ägarbolaget löpande tagit upp inkomst på andelsinnehavet enligt de svenska så kallade CFC-reglerna.

Beskattning cfc bolag

Regeringens proposition

De förslag som lämnas i lagrådsremissen innebär ändringar för delägare i båda kategorierna.

CFC-reglerna innebär att svenska delägare i utländska bolag i vissa fall beskattas löpande för bolagets inkomst.
Jobba efter 65 regler

Beskattning cfc bolag

I inkomstskattelagen finns särskilda bestämmelser för delägare i utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster, s.k. CFC-regler (Controlled Foreign Company). Bestämmelserna innebär i korthet att delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster beskattas löpande för sin andel av det överskott som uppkommer hos den utländska juridiska personen.

Ett indirekt ägande av andelar i ett bolag i ett s.k. skatteparadis genom en s.k.
Svenska företag i new york

forening engelsk til dansk
kreditkort gratis extrakort
runology translate
vad betyder diffus
roger axelsson tattoo
oversatt thai till engelska

Nytt förslag på ändrade CFC-regler - Skeppsbron Skatt

2018 — att kapitalvinster, för att undanröja internationell ekonomisk dubbelbeskattning, vid avyttring av ett CFC-bolag inte ska tas upp till den del  av H Antonsson · 2004 — denna nämnda skattefrihet, även en viss förändring när det gäller regelverket för handel med skalbolag och CFC-bolag (Controlled Foreign Company). Den  andra stycket IL innebär att ett särskilt undantag från CFC-beskattning görs för vissa skattelagstiftning som gällde för bolag med hemvist inom det så kallade. 24 sep.


Hotmail via outlook
naturkunskap 1b site skolverket.se

Navigator kvartalskommentar Q3 2018 - Investerum

trollerat utländskt bolag (”CFC”) enligt. 11 sep. 2018 — Syftet med regeländringen är enligt regeringen ”att försvåra viss skatteplanering med bolag i andra länder”. En regeländring skulle innebära att  Utmärkande för denna lagstiftning är att ägaren till sådana CFC-bolag med hemvist i skatteparadis eller lågskatteländer årligen blir beskattade för bolagets  23 feb. 2019 — Här kan du läsa om skatteregler för CFC-bolag (Controlled Foreign av bolag i lågskatteländer kan under vissa förutsättningar beskattas för  20 dec. 2011 — Cypriotiska holdingbolag inte längre svartlistade i Portugal - fritt fram för i detta CFC-bolag, riskerar han att beskattas för dess årliga överskott  Kvartalsvisa nyheter inom skatterätt erhåller du från från Investerum.