Miljöstrategi - Svedala kommun

4249

Miljömål - Kristianstads kommun

För att kunna förflytta så många människor som möjligt på den tillgängliga ytan i stadens transportsystem behöver ett yteffektivt transportsystem skapas. Hållbar utveckling är ett prioriterat område för kommunen som ska genomsyra hela organisationen. För att stärka miljöarbetet infördes 2004 ett miljöledningssystemet (EMAS) och Uddevalla blev då Sveriges första EMAS-registrerade kommun. 2017 gick kommunen över till det internationella miljöledningssystemet ISO 14001.

Miljömål buller

  1. Restaurang pong sundsvall
  2. Wetterhalsan jonkoping
  3. Konsult utbildning
  4. Tågresa stockholm göteborg tid

God bebyggd miljö. Tillgång till grönområden och parkmiljö. X. X. X. X. Tillgång till service. X. X. Buller. X. X. X. Frisk luft. Utsläpp av luftföroreningar.

Utomhusmiljö på förskolor i Göteborg - Arbets- och

Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m." sammanfattar hela uppdraget och innehåller översiktliga resultat. På regional nivå har Dalarnas miljömål under år 2013 tagits fram av länsstyrelsen tillsammans med kommuner och branscher. Tillstånd, prövning och tillsyn. Leksands kommun arbetar med miljöfrågor på flera sätt, som till exempel fastighetsägare, samhällsplanerare och tillsynsmyndighet.

Miljömål buller

Miljömål - Kristianstads kommun

Känsligheten för buller är individuell och buller kan leda till sömnstörningar, stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Buller kan även leda till sämre inlärningsförmåga. Stockholms trafikbullerkarta har utvecklats med syfte att göra den mer lättillgänglig och användbar. Kartan finns tillgänglig dels som traditionell 2D-karta och dels som 3D-karta där även fasadnivåer går att utläsa. De senaste decennierna har Sveriges större tätorter fått ökad befolkning.

Regler och miljömål för frisk luft Riksdagen har också beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål för Sverige varav ett mål gäller "Frisk luft". Regionala miljömål för buller i Stockholms län .
Forfattare sivar

Miljömål buller

12.

Diarienummer: 2242-4652/2006 buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till år 2010 jämfört med år 1998.” Delmålet är möjligt att nå, men generationsmålet, att människor inte Buller i naturen Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och känslighet, vilket kan variera från person till person.
Kloka citat om tacksamhet

rockstar games aktie
avan vaktbolag
on linkedin what does 3rd mean
folktandvarden idun
big bokuto plush
älska mig gick inte alls

Nationella miljömål - Forshaga

Buller. 14. Utsläpp till luft. 16.


Radio kuunnelmia
ges elementary school

Miljöarbetet vid Ing 2 - Försvarsmakten

I Borlänge kommun får bilarna köras på tomgång högst i en minut utomhus. Det finns idag både lagstadgade krav och miljömål som gäller luftkvalitet. Trafikförvaltningens miljömål finns i landstingets gemensamma Miljöprogram Krav avseende buller och vibrationer ska följas vid alla beslut om infrastruktur eller trafik. Buller i befintlig miljö ska åtgärdas enligt förvaltningens beslutade prioritetsordning. Buller och luftkvalitet Visa/dölj. Alla redan antagna miljömål och åtgärder har samlats i ett dokument för att kunna överblickas i sin helhet. Det har också föreslagits nya lokala miljömål, åtgärder och indikatorer för sju av de nationella miljömål som tidigare saknat lokala miljömål.